Liczba odwiedzin strony: 32184 Osób na stronie: 1
 

Bochenek Maria, mgr. Kancelaria notarialna

 
 
Bochenek Maria, mgr. Kancelaria notarialna
 
Mickiewicza 10a
43-430 Skoczów
Profesja:   notariusz

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2004 Nr 187 poz. 1936 - Warunki, jakie muszą spełniać fundusze rynku pieniężnego
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać fundusze rynku pieniężnego (Dz. U. z dnia 27 sierpnia 2004 r.) Na podstawie art. 178 ust. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546) zarządza się, co następuje: § 1.  Rozporządzenie określa:   1)   warunki, jakie muszą spełniać lokaty funduszu, emitenci, poręczyciele lub gwaranci...
Monitor Polski 1997 Nr 45 poz. 443 - Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia wykazów towarów i technologii objętych szczególną kontrolą obrotu z zagranicą
ZARZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 19 czerwca 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazów towarów i technologii objętych szczególną kontrolą obrotu z zagranicą. (M.P. z dnia 23 lipca 1997 r.) Na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 1993 r. o zasadach szczególnej kontroli obrotu z zagranicą towarami i technologiami w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi (Dz. U. Nr 129, poz. 598 i z 1996 r. Nr 106, poz....